Đã đóng góp vào quỹ từ thiện

Mục tiêu 2016

triệu VND/năm 2016

Thành viên

Đăng ký

Ý nghĩa lớn từ những đóng góp nhỏ

Dành 5 phút vừa để thể hiện ý kiến cá nhân, vừa để tích góp 1 khoản tiền nhỏ vào quỹ từ thiện. Số tiền bạn đóng góp sẽ dùng để xây trường, cầu đưòng cho các trẻ em vùng nông thôn đến lớp.

Tổ chức từ thiện